• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

Vranovská přehrada

 

Oprava hráze Vranovské přehrady a oprava mostu na Vranovskou pláž, které v současnosti probíhají, zajímají mnoho rekreantů, turistů a dalších návštěvníků Vranovska.

V následujícím textu najdete odpovědi na nejčastější dotazy, které rekonstrukce hráze Vranovské přehrady  a oprava lávky na Vranovskou pláž vyvolávají.
Naleznete zde i odpověď na nejčastější otázky - kdy bude ukočena oprava mostu na Vranovskou pláž a kdy bude ukončena oprava hráze Vranovské přehrady?

most na pláž Vranovské přehrady 

Proč se opravuje lávka (most) na Vranovskou pláž?

Visutá lávka (most) přes Švýcarskou zátoku spojuje Vranovskou pláž a lokalitu hráze přehrady. Most patří ve své kategorii k nejhezčím v republice. Tato lávka byla postavena v roce 1993 a nahradila původní lodní přívoz na pláž. Je 252 m dlouhá a její dva nosné pylony na okrajích dosahují výšky 28 m. Celou mostovku drží 2 x 108 ocelových lan o průměru 15,5 mm. Vzhledem ke své jedinečné konstrukci (projekt byl dokonce v roce 1994 oceněn ve Washingtonu) je most nazýván i jako vranovský Golden Gate.
Rekonstrukce mostu byla sice dlouhodobě plánována, ale urychlil ji blesk, který narušil jeden z nosných pylonů, na kterém vznikla trhlina. Proto bylo k opravě přistoupeno neprodleně. 1.etapa opravy byla provedena po ukončení letní sezóny 2018 a před sezónou 2019 bude provedena finální 2.etapa oprav. Celková cena rekonstrukce bude téměř 20 milionů korun.

Investorem akce je Městys Štítary (za finanční podpory JMK, okolních obcí i podnikatelů). Stavbu provádí firma FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 

Kdy bude ukončena oprava lávky?

Dle sdělení investora stavby by rekonstrukce lávky měla být hotova do začátku prázdnin 2019.

Městys Štítary dále informoval:
"... že je lávka s opatrností průchozí, stavební úpravy stále pokračují, lávku zatím nebylo nutné uzavřít ..."

"... po novém roce bude zahájena II. etapa, kdy také nedojde k trvalému uzavření lávky, ale pokud bude nutné lávku uzavřít, tak to bude na nezbytně dlouhou dobu a bude o tom včas podána informace. Vzhledem ke složitosti celé stavby nelze určit přesný termín uzavření lávky ..."

 

 Vranovská přehrada v roce 1932 a dnes

Co se opravuje na hrázi Vranovské přehrady?

Oprava hráze Vranovské přehrady není zcela přesný výraz, neboť se opravuje pouze koruna hráze (to je mostní část hráze), samotného základního tělesa hráze se opravy netýkají. Pro zjednodušení však bude v dalším textu používán výraz "oprava hráze".

Oprava hráze má plánované náklady 58 milionů Kč a podrobnosti o rozsahu rekonstrukce naleznete v tiskové zprávě.

Proč se opravuje přehradní hráz?

Stavba Vranovské přehrady byla dokončena v roce 1934. Za více než 80 let byla vlivem povětrnostních podmínek narušena mostní část hráze. Z tohoto důvodu přistoupil správce vodního díla - Povodí Moravy, s. p.  k rozsáhlé opravě koruny hráze.

 

Jak dlouho potrvá oprava hráze Vranovské přehrady?

Oprava hráze započala v říjnu 2016 a dle plánu by měla být ukončena na jaře 2019.rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 zakaz vstupu

 

I když byl vyvíjen tlak na zkrácení doby opravy, tak doba 2,5 roku byla zdůvodněna potřebnými techologickými lhůtami. 

Jen pro srovnání: před 80 lety byla celá přehradní hráz i s elektrárnou postavena za 3,5 roku, a to s podstatně jednodušším strojním vybavením.


Dle sdělení tiskového mluvčího investora (Povodí Moravy, s. p.) ze dne 29.10.2018 probíhají rekonstrukční práce dle harmonogramu a jako nejzazší termín zprůchodnění hráze je stanoven 1.červen 2019 (i když práce budou hotovy patrně dříve).

Nyní je hráz v podstatě průchozí, jedná se však zatím ještě o staveniště a momentálně je vstup na hráz zakázán. Doporučujeme proto zatím vybrat některou z náhradních tras.

 

 

Fotky z opravy hráze Vranovské přehrady?

K 30.4.2018

      rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 30.04.2018 1   rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 30.04.2018 2   rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 30.04.2018 3

K 31.12.2018

      rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 1   rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 2   rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 3 

      rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 4   rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 5   rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 6