• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

Vranovská přehrada

 

Oprava hráze Vranovské přehrady a oprava mostu na Vranovskou pláž, které v současnosti probíhají nebo nedávno ještě probíhaly, zajímají mnoho rekreantů, turistů a dalších návštěvníků Vranovska.

V následujícím textu najdete odpovědi na nejčastější dotazy, které rekonstrukce hráze Vranovské přehrady  a oprava lávky na Vranovskou pláž vyvolávají.
Naleznete zde i odpověď na nejčastější otázky - kdy bude ukočena oprava mostu na Vranovskou pláž a kdy bude ukončena oprava hráze Vranovské přehrady?

most na pláž Vranovské přehrady 

Proč se opravuje lávka (most) na Vranovskou pláž?

Visutá lávka (most) přes Švýcarskou zátoku spojuje Vranovskou pláž a lokalitu hráze přehrady. Most patří ve své kategorii k nejhezčím v republice. Tato lávka byla postavena v roce 1993 a nahradila původní lodní přívoz na pláž. Je 252 m dlouhá a její dva nosné pylony na okrajích dosahují výšky 28 m. Celou mostovku drží 2 x 108 ocelových lan o průměru 15,5 mm. Vzhledem ke své jedinečné konstrukci (projekt byl dokonce v roce 1994 oceněn ve Washingtonu) je most nazýván i jako vranovský Golden Gate.
Rekonstrukce mostu byla sice dlouhodobě plánována, ale urychlil ji blesk, který narušil jeden z nosných pylonů, na kterém vznikla trhlina. Proto bylo k opravě přistoupeno neprodleně. 1.etapa opravy byla provedena po ukončení letní sezóny 2018 a před sezónou 2019 bude provedena finální 2.etapa oprav. Celková cena rekonstrukce bude téměř 20 milionů korun.

Investorem akce je Městys Štítary (za finanční podpory JMK, okolních obcí i podnikatelů). Stavbu provádí firma FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 

Kdy bude lávka kompletně uzavřena pro veřejnost?

Městys Štítary oznamuje občanům, že od 1. 3. 2019 bude lávka pro veřejnost uzavřena. Od tohoto termínu budou na lávce probíhat výměny mostních závěrů, bude demontováno a odvezeno zábradlí a také budou probíhat práce na nové pochozí izolaci mostovky. Po dobu, kdy bude zábradlí demontováno, bude v místě táhel namontováno dočasné dřevěné dvoumadlové zábradlí pro možnost pohybu a práce na lávce. Před i za mostem budou namontovány ploty s označením uzavření lávky a zákazem vstupu.
Aktualizace:
Městys Štítary tímto důrazně upozorňuje na zákaz vstupu na lávku. Od 1.6.2019 budou na lávce prováděny izolační a další práce. Jakýkoliv neoprávněný vstup způsobí škody na aplikované izolační vrstvě. Předpokládaný zákaz vstupu do 30.6.2019.

V době uzavření lávky pro pěší doporučujeme využít dopravu automobilem (autobusem) - viz. náhradní trasa.

Kdy bude ukončena oprava lávky?

Dle sdělení investora stavby bude oprava lávky patrně ukončena 30.06.2019

 

 

 

 Vranovská přehrada v roce 1932 a dnes

Co se opravuje na hrázi Vranovské přehrady?

Oprava hráze Vranovské přehrady není zcela přesný výraz, neboť se opravuje pouze koruna hráze (to je mostní část hráze), samotného základního tělesa hráze se opravy netýkají. Pro zjednodušení však bude v dalším textu používán výraz "oprava hráze".

Oprava hráze má plánované náklady 58 milionů Kč a podrobnosti o rozsahu rekonstrukce naleznete v tiskové zprávě.

Proč se opravuje přehradní hráz?

Stavba Vranovské přehrady byla dokončena v roce 1934. Za více než 80 let byla vlivem povětrnostních podmínek narušena mostní část hráze. Z tohoto důvodu přistoupil správce vodního díla - Povodí Moravy, s. p.  k rozsáhlé opravě koruny hráze.

 

Jak dlouho potrvá oprava hráze Vranovské přehrady?

Oprava hráze započala v říjnu 2016 a dle plánu byla ukončena na jaře 2019.

 

I když byl vyvíjen tlak na zkrácení doby opravy, tak doba 2,5 roku byla zdůvodněna potřebnými techologickými lhůtami. 

Jen pro srovnání: před 80 lety byla celá přehradní hráz i s elektrárnou postavena za 3,5 roku, a to s podstatně jednodušším strojním vybavením.


V současnosti je hráz bez omezení průchozí pro pěší a průjezdná pro cyklisty. Jezdí zde i turistický kolový vláček.

 

 

 

Fotky z opravy hráze Vranovské přehrady?

K 30.4.2018

      rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 30.04.2018 1   rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 30.04.2018 2   rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 30.04.2018 3

K 31.12.2018

      rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 1   rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 2   rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 3 

      rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 4   rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 5   rekonstrukce hraze Vranovske prehrady k 31.12.2018 6