• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

Vranov nad Dyjí

 

První zmínka o Vranově jako pohraničním strážním hradu je zapsána v Kosmově kronice již kolem roku 1100. Původní pohraniční hrad zbudovaný na vysokém skalním ostrohu nad řekou Dyjí vystřídal mnoho majitelů, z nichž nejvýznamnějšími byli Althannové. Hrad nedobila ani švédská vojska za třicetileté války, byl však zničen rozsáhlým požárem v roce 1665.

 

Po roce 1680 začínají Althannové zásadní přestavbu sídla na barokní zámek. Autorem barokní přestavby byl vídeňský architekt Jan Bernard Fischer z Erlachu. Dominantou zámku se tehdy stal monumentální Sál předků, později vyzdobený freskami s antickými tématy a sochami předků tehdejších majitelů rodu Althannů. Další etapu přestavby zámku po r. 1723 vedl vídeňský stavitel Antonín Erhard Martinelli. V této době vzniklo východní vstupní křídlo zámku a dvouramenné schodiště se dvěma sousošími s mytologickou tématikou (Lorenzo Mattielli).

 

zamek-vranov-nad-dyji-stary-hrad zamek-vranov-nad-dyji-stary-sal-predku zamek-vranov-nad-dyji-stary-kocarovna

Ztvárnění pohledu na pohraniční hrad Vranov okolo roku 1600.

Sál předků okolo roku 1890. Zámecká kočárovna a konirna (na plánu lesoparku z roku 1799)

 

Fotografie ze současnosti:

zamek-vranov-nad-dyji-2

zamek-vranov-nad-dyji-sal-predku

zamek-vranov-nad-dyji-kocarovna

Pohled na zámek Vranov nad Dyjí v současnosti.

Sál předků se speciální květinovou výzdobou. Rekonstruovaná kočárovna - místo konání tradičních historických výstav.

 

Koncem 18. století byly zámecké interiéry komplexně zařízeny v klasicistním slohu. Ve stejné době byl v širším okolí zámku vybudován lesopark. Do tohoto krajinářského parku byly zasazeny kapličky, kříže, obelisky, rodinné památníky apod. (více zde).

 

V 19. a v 1.polovině 20. století patřil zámek Vranov nad Dyjí polským šlechtickým rodům, a to Mniszkům a od roku 1876 Stadnickým Se zámkem úzce souvisí v 19.století i provoz vranovské keramické továrny (1799-1882) v podzámčí. Zde se vyráběla proslulá vranovská kamenina typu wedgwood, jejímiž exempláři je zámek Vranov nad Dyjí vyzdoben dodnes.

Po roce 1938 se zámek Vranov nad Dyjí stává součástí Hitlerovy říše. Zámek je polskému majiteli zabaven a je prodán německému baronovi Gebhardu von der Wense. Po skončení II.světové války stát vranovský památkový objekt konfiskuje a zpřístupňuje veřejnosti. V sedmdesátých letech 20. století dochází k jeho rozsáhlé obnově zahrnující generální opravu inženýrských sítí, střech, fasád i dochovaných hradeb.

 

Další podrobnosti o historii zámku Vranov nad Dyjí najdete zde.