• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

Vranovská přehrada

Pstruhový revír Dyje 14zarybňování revíru - pstruhový revír Dyje 13

 

Pstruhový revír Dyje 14 - rybářské zahájení

Pstruhový revír Dyje 14 - Vranov nad Dyjí

Pstruhové rybaření - vyhledávaná rekreační aktivita na Vranovsku. Známý pstruhový revír Dyje 14 patří k nejvyhledávanějším pstruhovým revírům.

 

Popis revíru Dyje 14:

Revír Dyje č.14 se rozkládá od státní hranice pod Býčí horou až k hrázi Vranovské přehrady. část revíru Dyje 14 leží v NP Podyjí. Plně hájený úsek (zákaz vstupu a lovu) je od státní hranice až po splav u druhé lávky (od Vranova nad Dyjí směrem po toku) pod ostrohem Ledových slují. Do nehájeného úseku revíru mají rybáři přistup po vyznačených trasách určených pro rybáře. Na území NP Podyjí a v jeho ochranném pásmu je nutno dodržovat Návštěvní řád NP Podyjí. Při výkonu rybářského práva je na celém území Národního parku Podyjí zakázáno vstupovat mimo značené a určené cesty a pobřežní pozemky.

Rybářsky nejvyužívnější je část revíru je od tzv. "točny" v Zadních Hamrech až po splav u mlýna. Část revíru od splavu po hráz Vranovské přehrady je k rybaření využívána méně (s vyjímkou řeky pod chovnými rybníčky).

 

Rybí obsádka na Dyji 14:

Hlavním druhem ryb na revíru Dyje č.14 je pstruh potoční. V menší míře je zde i lipan podhorní a pstruh duhový. V řece lze ulovit i sivena amerického. Vzhledem k výskytu pstruha duhového a lipana je na Dyji č.14 plnohodnotná rybářská sezóna s možností dobrého rybaření až do konce listopadu.  

Revír Dyje 14 je velmi úživným revírem, kde ryby rychle dorůstaji a vyjímkou nejsou ani exempláře nad 40 cm.

 

Pstruhový revír Dyje 14 - úlovek - pstruh potoční 42 cm

Pstruhový revír Dyje 14 - úlovek - pstruh duhový 47 cm

Pstruhový revír Dyje 14 - úlovek - pstruh duhový 47 cm a 38 cm

 

 

Zarybňování revíru Dyje 14

ZO MRS Vranov nad Dyjí, pod jejíž správu revír Dyje 14 připadá, se každoročně stará o dobré zarybnění revíru. Ve svých odchovných rybníčcích odchovávají vranovští rybáři plůdek pstruha potočního, kterého vysazují ve svém revíru.

Z cizích odchovů jsou vysazováni lipani a duháci.

Jestliže přes zimu poškodí rybí obsádku kormoráni, bývá před rybářským zahájením obvykle zarybnění doplněno většími rybami (dvouročky). Po celou rybářskou sezónu je tedy Dyje 14 kvalitně zarybněna.

 

Rybářské povolenky na revíry MRS (tedy i Dyje 13, Dyje 14 a Dyje 15) lze získat přímo ve Vranově nad Dyjí. Zakoupit si je zde mohou členové ČRS a cizinci, členům MRS doporučujeme zakoupit povolenky ve svých domovských organizacích.

 

Prodej povolenek: pan Josef Gomola, Havlíčkovo nábřeží 142, 671 03 Vranov nad Dyjí, tel. (+420) 606 738 536.
Přednostně jsou povolenky vydávány v sobotu mezi 9:00-12:00, jiný termín lze případně dohodnout předem telefonicky.
Informace o vydávání rybářských lístků najdete zde.

 

MO MRS Vranov nad Dyjí - odchov pstruha potočního

MO MRS Vranov nad Dyjí - odchovaný roček pstruha potočního MO MRS Vranov nad Dyjí - odchov pstruha potočního

 

 

Pstruhový revír Dyje 13 - NP Podyjí

Pstruhový revír Dyje 13 leží celý v NP Podyjí a rybolov je zde omezen, respektive přizpůsoben režimu rybaření na řece Dyji v Rakousku. Přistup k vodě je pouze na přístupových trasách pro rybáře nebo po turistických trasách.

Revír Dyje 13 je členěn do 3 úseků. V následujících odkazech naleznete podrobný popis revíru a možného způsobu rybolovu - Dyje 13/1, Dyje 13/2 a Dyje 13/3.